Φως, στηριξη και κατευθυνση στα δυσκολα ταξιδια

Είμαστε εδώ να ενημερώσουμε, να ακούσουμε και να βοηθήσουμε

Ποια είναι η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο (ΕΑΠΕΚ)

Η ΕΑΠΕΚ είναι η αρμόδια Ρυθµιστική Αρχή για την εποπτεία και έλεγχο της λειτουργίας καζίνο στην Κυπριακή Δημοκρατία. Συστάθηκε βάσει του περί Λειτουργίας και Ελέγχου του Καζίνο Νόμου του 2015 με σκοπό: α) την αδειοδότηση των συστημάτων και του προσωπικού λειτουργίας των καζίνο στην Κύπρο β) τη διασφάλιση ότι το παίγνιο στο καζίνο διεξάγεται κατά τρόπο έννομο, ασφαλή και δίκαιο γ) τον έλεγχο ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες του τυχερού παιγνιδιού ελαχιστοποιούνται και αντιμετωπίζονται. Σημαντική προτεραιότητα της είναι η πρόληψη και ο περιορισμός των κινδύνων που συνδέονται με το τυχερό παιγνίδι, με διασφάλιση του Υπεύθυνου Παιγνίου.

Ποιό είναι το Κέντρο Πρόληψης και Θεραπείας της Προβληματικής και Παθολογικής Ενασχόλησης με το Τυχερό Παιγνίδι Φάρος

Σκοπός της ίδρυσης του Κέντρου είναι η συνέργεια των αρμόδιων φορέων για την παροχή πρόληψης και θεραπείας σε ενήλικα άτομα που πιθανό να αντιμετωπίζουν αρνητικές συνέπειες από την ενασχόληση τους με το τυχερό παιγνίδι αλλά και η υλοποίηση του οράματος και αποστολής της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο για ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με το τυχερό παιγνίδι, μέσω της νομοθεσίας και των εργαλείων που της παρέχει για διασφάλιση του Υπεύθυνου Παιγνίου.

 

Οι εργασίες του Κέντρου βασίζονται σε δυο πυλώνες: α) Πρόληψη και Ενημέρωση που θα παρέχεται από την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο και β) Στήριξη, Θεραπεία και Συμβουλευτική που θα παρέχονται από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, μέσω του ΚΕΝΘΕΑ (ο ανάδοχος φορέας που έχει επιλεγεί για το συγκεκριμένο σκοπό).

 

Το Κέντρο βρίσκεται στο Δήμο Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό, σε ειδικά επιλεγμένο και διαμορφωμένο χώρο που παρέχει ο Δήμος στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Ευθύνης και της συνεργασίας του με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο.

 

Στη διαχείριση του έργου σημαντικό ρόλο έχει και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας λόγω της προοπτικής για μελλοντική επέκταση συγκεκριμένων δράσεων του Κέντρου και στη Λευκωσία όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο δορυφορικό καζίνο στην Κύπρο.

Τηλεφώνησε μας...

Η τηλεφωνική γραμμή 1422 λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 πμ μέχρι τις 7:00 μμ, ανώνυμα και χωρίς χρέωση. Την γραμμή απαντούν επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που έχουν τύχει σχετικής εκπαίδευσης. Οι πολίτες μπορούν να λάβουν υπηρεσίες στήριξης και συμβουλευτικής σε σχέση με την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια ή και μεθόδους εμψύχωσης και πληροφορίες για να βοηθήσουν άλλους έτσι ώστε να αποταθούν για θεραπεία. Οι λειτουργοί παραπέμπουν τους ενδιαφερόμενους σε προγράμματα με βάση τις ανάγκες τους. Η γραμμή συλλέγει μόνο στατιστικά δεδομένα και τηρεί αυστηρά τους νόμους για τα την προστασία προσωπικών δεδομένων.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) είναι ο Ανώτατος συντονιστικός φορέας της Κύπρου στον τομέα των νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης και της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και αποτελεί από τον Νοέμβριο του 2017 τη μετεξέλιξη του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (2000).

Το ΚΕΝΘΕΑ είναι Παγκύπριος, μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός εθελοντικός οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στον αγώνα ενάντια στις εξαρτήσεις. Το ΚΕΝΘΕΑ ιδρύθηκε το 1994 σε μια εποχή που λίγα γνώριζε η κυπριακή κοινωνία για τις εξαρτήσεις και πέτυχε να βοηθήσει τους Κύπριους να αντιληφθούν ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του κάθε ένα ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου στις αρχές και μέχρι τα μέσα του αιώνα μας ήταν μια μικρή αγροτική κοινότητα που εξελίχθηκε σε μικρό χωριό με πληθυσμό 400 κατοίκους. Σήμερα οι κάτοικοι του αριθμούν 15.000 περίπου και θωρείται από τις πλέον αναπτυσσόμενες περιοχές της Λεμεσού όπου όλο και περισσότερος κόσμος προτιμά να κατοικήσει. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης ανάμεσα σε πολλές άλλες δράσεις ο Δήμος περήφανα στηρίζει το Κέντρο Φάρος.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Λευκωσίας ιδρύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2011 από τους Δήμους της Μεγάλης Λευκωσίας με στόχο να διεκδικήσει διαθέσιμα κεφάλαια από ευρωπαϊκές ή άλλες πηγές προς όφελος των μελών του. Είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εργάζονται προς όφελος του ευρύτερου συμφέροντος και πληροί όλους τους όρους της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, Άρθρο 1.9 σχετικά με τον ορισμό δημόσιων ισοδύναμων φορέων.